Grafisk profil - En röd tråd i ditt företag

Om man vill skapa ett varumärke och få alla att minnas ens företag så är det viktigt att antingen ha ett företagsnamn som blir så välkänt att det blir ett begrepp i sig självt, som till exempel Frigolit som var ett företag som tillverkade cellplast men som i folkmun har kommit att bli namnet på all cellplast oavsett tillverkare, eller så får man ha en grafisk profil som man använder konsekvent i alla typer av kommunikation. Det kan vara en logotyp eller en kombination av bild och text som lätt fastnar i minnet hos folk. Det är således inte bara en dekoration utan ett instrument till framgång.

Få hjälp med din grafiska profil

Det finns ett företag som heter Tross.se som är en reklamfirma med mycket kompetens och en hel del strängar på sin lyra. Inte nog med att de kan hjälpa till med olika former av reklamkampanjer och trycksaker, de kan också vara en stor hjälp för dig som behöver tips och råd när det kommer till logotyper och designen av dem. Du får adekvat information och även stöttning i dina egna tankar men kan också få hjälp från grunden. Dom har hjälpt många företag att få en mer enhetlig framtoning som gör att företagens namn numera kopplas ihop med rätt produkter redan när man ser logotypen eller hör deras namn och det är ju dit alla företag vill nå. Kontakta Tross i Jönköping med dina tankar och idéer så hjälper de dig med resten, de är experter på detta! 

12 Dec 2016