Big Data av Matei Zaharia

Mata Zaharia siar om vad som kommer att hända Big Data. Här pratar han om Databricks, om Apache Spark och hårdvaran, förenklad produktionsdata och streaming, batchinställningar och Structure Streaming.

12 Feb 2019